Return to site

Xây thị trường vốn mạo hiểm

Thời báo ngân hàng nhấn mạnh rằng mặc dù hệ sinh thái khởi nghiệp là của startup và nhà đầu tư mạo hiểm, nhưng DN đầu tư lại chính là đối tượng sẽ được hưởng lợi lớn nhất nếu biết vai trò của bản thân và tận dụng startup trong quá trình đổi mới sáng tạo.

http://thoibaonganhang.vn/xay-thi-truong-von-mao-hiem-70547.html

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK