Return to site

Khởi nghiệp quan trọng nhất là 'Sản phẩm'

Chia sẻ với Thời báo kinh tế Việt Nam, ông Hàn Ngọc Tuấn Linh nhấn mạnh rằng các startup phải nhận định chính xác vấn đề mà sản phẩm của họ đang giải quyết sau đó mới xác định mô hình kinh doanh phù hợp.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK